Share

S. Caeliane Klamminger SSpS – inspiracje...

Czysta mocą Bożego Ducha

„W niebie nie chciałabym nosić tylko białej sukni, chciała­bym mieć także czerwoną” (w: „Wspo­mnienie pośmiertne o s. Caeliane, An­nie Klamminger SSpS”) – czy takie wyznanie w ustach 18-­letniej dziew­czyny nie zakrawa na zuchwałość? A może to wyraz dojrzałej wiary i bez­granicznej ufności do kochanego Zba­wiciela, że to On poprowadzi swą oblubienicę i umocni we wszystkich du­chowych i przyrodzonych troskach i potrzebach.

Łaska Boża buduje na naturze. Choć nasze ludzkie zdolności i uwa­runkowania zdecydowanie nie ogra­niczają Bożej łaski, to jednak mogą nam wiele dopomóc, aby nasze ży­cie stało się miłą Bogu świątynią. Zapewne tak właśnie było w przy­padku Anny Klamminger, później­szej s. Caeliane. Prostota warunków, w których się wychowała, bliskość natury i świadomość, że Bóg prowa­dzi każdego, kto Mu ufa, wspaniale ukształtowały charakter młodej An­ny. Nie dziwi więc, że jej proboszcz w opinii wysłanej do przełożonej prowincjalnej napisał, że Anna jest dzielną, chrześcijańską dziewczyną w znaczeniu religijnym i moralnym, że jest bardzo gorliwa w praktykach religijnych oraz że nie ma wątpliwo­ści co do prawdziwości jej powołania (zob. list z dnia 18.12.1935 r.)

Barbara Panfil SSpS

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej w najnowszym numerze miesięcznikawinietka small

 

Miesięcznik MISJONARZ
ul. Ostrobramska 98, 04-118 Warszawa
Tel.: +48 22 610 78 70 w. 15
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W następnych numerach:

  • Władysław Madziar SVD, „Nie zapomnij o nas"
  • Ewa Pliszczak SSpS, Nikt nie opuszcza swego kraju bez powodu